prostatit nasıl tedavi edilir

Genitoüriner sistemin işlevlerinde bir bozukluğun eşlik ettiği ve bir dizi geri dönüşü olmayan patolojinin gelişmesine katkıda bulunan, erkeklerin karakteristik bir hastalığı prostatittir. Hastalık, prostat bezinin iltihaplanmasıdır.

prostatit, prostat bezinin iltihaplanmasıdır

Hastalığın semptomları olarak vurgulanmaya değer:

  • kalça bölgesinin hemen hemen her yerinde ağrı (perine, anüs, kasık, skrotum vb. );
  • ağrı ile birlikte idrara çıkma daha sık hale gelir;
  • vücut ısısı yükselir ve anüsteki sıcaklık, koltuk altındaki sıcaklıktan belirgin şekilde daha yüksektir;
  • eklemlerde ve kaslarda değişen şiddette ağrı görülebilir;
  • periyodik olarak şiddetli baş ağrıları vardır ve vücudun genel halsizliği ortaya çıkar.

Prostatit neden oluşur?

Patolojinin nedenleri bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olarak ikiye ayrılır. Açıkçası, ilk durumda, hastalığın nedeni, insanın vücuduna dışarıdan giren mikroorganizmaların aktivitesidir.

Bulaşıcı olmayan nedenler arasında zayıflamış bir bağışıklık sistemi, hipotermi, düşük fiziksel aktivite, uzun süreli cinsel perhiz, aşırı aktif cinsel yaşam, alkolizm vurgulanmaya değer.

Prostatit gelişiminin bulaşıcı nedenleri kabaca iki türe ayrılabilir. Birinci tür bulaşıcı nedenler, enfekte bir eşten cinsel yolla edinilen enfeksiyonları içermelidir ve ikinci tür, prostatitin geliştiği erkeklerin vücudundaki mevcut bulaşıcı hastalıkları (kronik bademcik iltihabı, sinüzit, böbrek hastalığı) içerir.

Prostatit türleri

Bir dizi faktör ve kriter nedeniyle prostatit, akut, kronik, kronik bakteriyel ve asemptomatik olarak ikiye ayrılır. Genellikle hastalığa üretrit veya vezikülit eşlik eder. Akut prostatitin ortaya çıkışı, çok sayıda mikroorganizmanın (E. coli, Klebsiela, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Staphylococcus aureus, vb. ) Patojenik aktivitesine dayanabilir. Birçok mikroorganizma, cilt dokularının veya bağırsakların sağlıklı mikroflorasının ayrılmaz bir parçasıdır, ancak prostat bezinin dokularına girerek hızla gelişen bir iltihaplanma sürecine neden olurlar. Belirgin klinik semptomlar nedeniyle, akut bir patoloji formunun teşhisi nispeten basit bir ölçüdür. Kural olarak, kan ve idrar testleri yeterlidir, ancak maksimum bilgi içeriği için bakteriyolojik inceleme, transrektal ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme için bir smear alınabilir.

Kronik bir bakteriyel prostatit formunun gelişimi, prostat bezinin dokularına giren patojenik mikroorganizmaların patojenik aktivitesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Hastalığın bu formunu teşhis etme yöntemleri arasında üroflovmetri, prostat sekresyonunun mikroskobu ve anket ürografisini vurgulamaya değer.

Prostatit tedavisi

Prostatit tedavisi, patolojinin gelişimine ve seyrine bağlı olarak saldırganlıkları farklı olan antibiyotik kullanımına dayanmaktadır. İlaçların reçetesi her durumda bireyseldir, hem hastalığın şekline hem de organizmanın özelliklerine bağlıdır. İlaçların reçetesi ve dozajı, teşhis çalışmalarının sonuçlarına göre, ilgili ürolog tarafından belirlenir. Bazı prostatit formlarında kombinasyon tedavisi kullanılır, yani aynı anda birkaç antibiyotiğin kullanılması, bu bağlamda yan etkilerini (probiyotikler) nötralize etmek için ilaçlar reçete edilir. İmmün sistemi ve vitamin komplekslerinin fonksiyonel kapasitesini güçlendirmek için immün uyarıcılar kullanmak mümkündür. Bazı durumlarda prostat masajı reçete edilir. Hastalığın tedavisi, en azından prostatit gelişimi sırasında olası kötü huylu neoplazmalar nedeniyle çok, çok ciddiye alınmalıdır. Prostat kanseri sadece tehlikeli bir hastalık değildir, çoğu zaman bir kişinin hayatını tehdit eder. Hiçbir durumda tedaviyi ihmal etmemelisiniz ve hastalığın ilk belirtileri ortaya çıktığında üroloğunuzla iletişime geçiniz. Prostatitin erken evrelerinde tedavi, hastalıktan sonsuza dek kurtulmanızı sağlayacaktır.