Prostat iltihabı tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

Erkeklerde prostatit tedavisi, hem ilaçların hem de fizyoterapinin kullanılmasını içerir. Hastalara ek yöntemler olarak fitoterapi, bez masajı, akupunktur reçete edilebilir. Sadece hastalığın alevlenmesini önlemekle kalmayıp, aynı zamanda ondan tamamen kurtulmayı da sağlayan entegre bir yaklaşımdır. Prostatitin ilaç tedavisi her zaman kurslarda gerçekleştirilir ve sadece prostat bezinin tam bir muayenesinden sonra reçete edilir.

prostatit için haplar

Prostatit tedavisinde kullanılan ilaçlar, ancak bir doktor tarafından uygun şekilde reçete edilirse etkili olacaktır.

sabit kıymetler

Kural olarak, ürologlar, prostat bezinin enflamatuar hastalığı olan hastalara çeşitli ilaç türleri reçete eder. Bu, prostatta ortaya çıkan rahatsızlıklarla çok daha hızlı başa çıkmanızı sağlar. Durumunu iyileştirmek için antibakteriyel ve immün sistemi uyarıcı etkileri olan ilaçlar, kas gevşeticiler, hormonal ajanlar ve alfa blokerler kullanılır.

Katılan doktor, analizlerin ve ultrason sonuçlarının kapsamlı bir çalışmasından sonra her hasta için bireysel bir tedavi rejimi belirler.

ilaç yazmak için prostatit testleri

Prostatit için ilaçları kendi başınıza seçmek imkansızdır, çünkü bu sadece prostat bezinin durumunda değil, aynı zamanda genel refahta da bir bozulmaya neden olabilir.

Kronik prostatitin antibiyotiklerle ilaç tedavisi her zaman endike değildir. Hastada herhangi bir hastalık belirtisi yoksa ve aynı zamanda kendini normal hissediyorsa bu ilaç grubu reçete edilmeyebilir. Bu durumda kronik prostatit bitkisel ilaçlar ve alfa blokerlerle tedavi edilebilir.

antibakteriyel ilaçlar

Klamidya ve diğer enfeksiyonlar tespit edildiğinde, biyoyararlanımı yüksek olan ve mümkün olan en kısa sürede prostat mukozasına nüfuz edebilen florokinolonlar kullanılabilir.

Prostatit tespit edildikten sonra hastaya antibiyotik de dahil olmak üzere ilaç reçete edilir. Rejim, hastanın durumuna bağlı olarak doktor tarafından seçilir.

Florokinolonların kullanımından istenen etkinin yokluğunda, doktor diğer ilaçlarla birlikte bir kurs reçete edebilir. Muayene sırasında laboratuvar testleri klamidya varlığını gösterdiyse, hastaya tetrasiklinler önerilir. Bunların etkinliği, ilacın aktif bileşenlerinin prostat bezine hızlı penetrasyonu ve ilacın patolojik mikroorganizmaları mümkün olduğunca çabuk yok etme özelliği ile ilişkilidir.

Tekrarlanan tedavi ile, erkeklerde prostatit nüksünü ilaçla tedavi etmeden önce, doktor, çoğunlukla daha düşük dozajlar içeren antibakteriyel bir ilaç almak için yeni bir rejim hazırlar. Seçilen ilaçlar etkisiz ise, bu onların hasta için uygun olmadığı veya yanlış reçete edildiği anlamına gelebilir.

Antibakteriyel etkiye sahip müstahzarlar, yalnızca patojenik mikroorganizmalar prostatitin nedeni haline geldiğinde belirtilir.

Bakterilerin insan vücudunda hemen hemen her zaman şu veya bu şekilde bulunduğu unutulmamalıdır. Bağışıklık sisteminin normal işleyişi sırasında inaktiftirler ve sağlık için özel bir tehdit oluşturmazlar. Diğer provoke edici faktörlerin etkisi altında bağışıklık sisteminin zayıflaması, prostat dokusuna nüfuz eden ve akut bir hastalığa yol açan patojenik mikrofloranın aktivasyonunu gerektirir.

prostatit nedeni olarak soğuk

Bakteriyel prostatitin akut fazı, antibakteriyel ajanların kullanılmasını gerektirir. Böyle bir tedavi yapılmazsa, iltihaplanma süreçleri mesaneye, üretraya ve böbreklere gidebilir. Bakteriyel prostatit ve ürolitiyazis arasında bir ilişki olduğuna dair kanıtlar vardır. Antibiyotik tedavisinin olmaması, hastalığın çok daha zor ve daha uzun süre tedavi edilen kronik bir formuna yol açar.

Randevu ilkeleri

Akut prostatitte, genel muayene ve hastanın sorgulanmasından hemen sonra ilaçlar reçete edilir. Kural olarak, ürolog testlerin sonuçlarını beklemez ve ilk günlerde makrolid, florokinolon ve aminoglikozit alımını sağlayan bir rejim reçete eder. Daha az yaygın olarak, hastalara eritromisin antibiyotikleri reçete edilir, çünkü bu tür ajanlar bakteriyel mikroorganizmaların kitlesel yok edilmesine yol açma yeteneğine sahip değildir.

Ürolog test sonuçlarını aldıktan sonra, doktor rejimi değiştirebilir veya içine başka ilaçlar ekleyebilir. Hafif prostatitte sadece bir ilacın kullanımı haklıdır. İlaç seçerken, erkeğin yaşı ve diğer hastalıkların varlığı dikkate alınmalıdır. Hastada karaciğer veya böbrek hastalığı varsa, organ fonksiyon bozukluğunun derecesine göre dozlar ayarlanabilir.

Hasta aldığı veya nispeten yakın zamanda aldığı ilaçları üroloğa bildirmelidir.

Herhangi bir nedenle bir adam antibiyotik içtiyse, bu tür ilaçlar etkisiz olabileceğinden, doktor bu gerçeği dikkate almalıdır.

prostatit için enjeksiyonlar

Hastaya atanan evrensel şema istenen etkiye sahip değilse, daha güçlü bir etkiye sahip başka bir şema kullanılabilir. Etkisini arttırmak için, enjeksiyon şeklinde antibiyotikler reçete edilir, böylece prostatın akut iltihabı olan bir hasta hastaneye kaldırılabilir. Prostatitin evde tedavisi, kapsül şeklinde antibakteriyel ilaçlarla gerçekleştirilir. Bu durumda, bu tür fonları almak için tüm kurallara uymak son derece önemlidir. Plandan saparsanız, terapi etkisiz olabilir. Kursun iptali veya uzatılması sadece bir doktor tarafından gerçekleştirilir.

Genellikle, uygun şekilde seçilmiş antibakteriyel ilaçlar, alımın başlamasından sonraki üçüncü günde olumlu bir etki sağlar. Semptomlar devam ederse, tedavi rejimini gözden geçirmek için bir üroloğu ziyaret etmek gerekir.

prostatit için bir doktora danışma

Hormonal müstahzarlar ve fitiller

Doğru reçete edilen bir ilaç rejimi, prostat bezinin enflamatuar hastalığının karakteristik semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Öncelikle prostatit ile idrara çıkma sırasında oluşan rahatsızlık kaybolmaya başlar. Uygun olmayan ilaçlar kullanıldığında ağrı, mesaneyi boşaltma ile ilgili sorunlar ve erektil disfonksiyon devam edebilir. Bazı erkeklerde, güçte kademeli bir bozulma eğilimi vardır. Çok sık olarak, tedavi rejiminde immünomodülatör ajanların yokluğunda hastalık geri dönebilir.

Kronik prostatit tedavisinde olumlu sonuçların olmaması durumunda hastaya hormonal ajanlar reçete edilir. İltihabı hafifletmeye, ereksiyonu geri kazanmaya yardımcı olurlar.

Bu tür ilaçların etkili olmasına rağmen birçok yan etkisi olabilir, bu nedenle doktor tarafından önerilen tam dozu takip ederek dikkatli kullanılmalıdırlar.

Bezin iltihaplanması ile rektal fitiller adjuvan olarak da kullanılabilir. Bu tür fitiller, doğal maddeler içerdiklerinden genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bal, propolis, antienflamatuar ve antiseptik bitki özü içeren bir komplekse dayalı araçlar iyi bir etkiye sahiptir.

Rektal fitiller, bezin şişmesini hafifletmeye, ağrıyı azaltmaya ve kan mikrosirkülasyonunu normalleştirmeye yardımcı olur.

Bugün eczanelerde, süblime sığır prostatı temelinde yapılan fitiller veya tablet müstahzarları satın alabilirsiniz. Prostat dokularının yapısını iyileştirir, iltihabı hafifletir ve rejeneratif süreçleri hızlandırmaya yardımcı olurlar.

Vücudu restore etmek ve prostat bezinin enflamatuar bir hastalığından sonra sıklıkla zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için, vitamin ve mikro elementler içeren bir kompleksin kullanımı gösterilmiştir. Hastalara ayrıca prostatta hiperplazi ve malign neoplazmların gelişimini önlemeye yardımcı olan antioksidan ilaçlar önerilebilir.